nhacbeatre.com - Thế giới nhạc beat - Kho đàn Piano Nhật (Bán lẻ rẻ như bán buôn)

Piano cơ Yamaha W101B – Made in Japan

THƯƠNG HIỆU: YAMAHA
Xuất xứ: Nhật Bản
Màu: Gỗ tự nhiên
Kích thước: Cao 131cm, Rộng 153cm, Ngang 65cm
Trọng lượng: 239kg
Số phím: 88, chất liệu Phenolic Resin
Số pedal: 03 (pedal giảm âm, duy trì âm, vang âm)
Chất lượng: Đã qua sử dụng – Mới 80 – 90% (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản) Chi tiết…

Đàn Piano cơ Yamaha U3A – Made in Japan

THƯƠNG HIỆU: YAMAHA

Xuất xứ: Nhật Bản
Màu: Đen
Kích thước: Cao 131cm, Rộng 154cm, Ngang 65cm
Trọng lượng: 248kg
Số phím: 88, chất liệu Phenolic Resin
Số pedal: 03 (pedal giảm âm, duy trì âm, vang âm)
Chất lượng: Đã qua sử dụng – Mới 80 – 90% (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản)
Chi tiết…

Piano cơ Yamaha U3M – Made in Japan

THƯƠNG HIỆU: YAMAHA
Xuất xứ: Nhật Bản
Màu: Đen
Kích thước: Cao 131cm, Rộng 154cm, Ngang 65cm
Trọng lượng: 248kg
Số phím: 88, chất liệu Phenolic Resin
Số pedal: 03 (pedal giảm âm, duy trì âm, vang âm)
Thông tin khác: Bảng cộng hưởng gỗ vân sam, ngựa đàn gỗ phong, đây dàn bằng thép cường độ cao ít các-bon đảm bảo sự dẻo dai, linh hoạt
Chất lượng: Đã qua sử dụng – Mới 80 – 90% (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản) Chi tiết…

piano u3 m

Piano cơ Yamaha U3H – Made in Japan

THƯƠNG HIỆU: YAMAHA
Xuất xứ: Nhật Bản
Màu: Đen
Kích thước: Cao 131cm, Rộng 154cm, Ngang 65cm
Trọng lượng: 248kg
Số phím: 88, chất liệu Phenolic Resin
Số pedal: 03 (pedal giảm âm, duy trì âm, vang âm)
Thông tin khác: Bảng cộng hưởng gỗ vân sam, ngựa đàn gỗ phong, đây dàn bằng thép cường độ cao ít các-bon đảm bảo sự dẻo dai, linh hoạt
Chất lượng: Đã qua sử dụng – Mới 80 – 90% (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản) Chi tiết…

piano u3 m

Piano cơ Yamaha U3E – Made in Japan

THƯƠNG HIỆU: YAMAHA
Xuất xứ: Nhật Bản
Màu: Đen
Kích thước: Cao 131cm, Rộng 154cm, Ngang 65cm
Trọng lượng: 248kg
Số phím: 88, chất liệu Phenolic Resin
Số pedal: 03 (pedal giảm âm, duy trì âm, vang âm)
Thông tin khác: Bảng cộng hưởng gỗ vân sam, ngựa đàn gỗ phong, đây dàn bằng thép cường độ cao ít các-bon đảm bảo sự dẻo dai, linh hoạt
Chất lượng: Đã qua sử dụng – Mới 80 – 90% (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản)
Chi tiết…

Piano cơ Yamaha U2E – Made in Japan

THƯƠNG HIỆU: YAMAHA
Xuất xứ: Nhật Bản
Màu: Đen
Kích thước: Cao 127cm, Rộng 150cm, Ngang 61cm
Trọng lượng: 228kg
Số phím: 88, chất liệu Phenolic Resin
Số pedal: 03 (pedal giảm âm, duy trì âm, vang âm)
Thông tin khác: Bảng cộng hưởng gỗ vân sam, ngựa đàn gỗ phong, đây dàn bằng thép cường độ cao ít các-bon đảm bảo sự dẻo dai, linh hoạt
Chất lượng: Đã qua sử dụng – Mới 80 – 90% (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản) Chi tiết…

U1 G - Piano U1

Piano cơ Yamaha U1G – Made in Japan

Xuất xứ: Nhật Bản
Màu: Đen
Kích thước: cao 121cm, rộng 154cm, ngang 64cm
Trọng lượng: 228kg
Số phím: 88, chất liệu Phenolic Resin
Số pedal: 03 (pedal giảm âm, duy trì âm, vang âm)
Thông tin khác: Bảng cộng hưởng gỗ vân sam, ngựa đàn gỗ phong, đây dàn bằng thép cường độ cao ít các-bon đảm bảo sự dẻo dai, linh hoạt
Chất lượng: Đã qua sử dụng – Mới 80 – 90% (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản)
Chi tiết…

Piano U1 H - nhacbeatre.com

Piano cơ Yamaha U1H – Made in Japan

Xuất xứ: Nhật Bản
Màu: Đen
Bảo hành: 3 năm
Kích thước Cao 121 cm, Rộng 151 cm, Ngang 63 cm
Trọng lượng 228 kg
Số phím: 88, chất liệu Phenolic Resin
Số pedal: 3 (pedal giảm âm, duy trì âm, vang âm)
Thông tin khác: Bảng cộng hưởng gỗ vân sam, đây dàn bằng thép cường độ cao ít các-bon đảm bảo sự dẻo dai, linh hoạt
Chất lượng: Đã qua sử dụng – Mới 80 – 90% (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản)
Chi tiết…

« 1 2 3