nhacbeatre.com - thế giới nhạc beat

Danh sách nhạc Beat nước ngoài mới nhất

Chú ý: Nếu muốn nghe Demo của mỗi bài beat, xin mời quý khách Click vào tên bài hát.

Quý khách kéo xuống dưới để tìm tên bài hát mà chúng tôi đã sắp xếp theo vần A, B, C…

A

B

C

Beat_Chắp tay niệm Phật – Only beat (Beat chuẩn)

Beat_Chiều nhớ mẹ – Nguyễn Duyên Quỳnh (Beat chuẩn)

Beat_Con xin quay về- Kim Linh (Beat chuẩn)

Beat_Con quy y tam bảo – bé Ngọc Ngân (Beat chuẩn)

Beat_Chắp tay niệm Phật – bé Ngọc Ngân (Beat chuẩn)

Beat_Chắp tay sen nở – bé Ngọc Ngân (Beat chuẩn)

D

Beat_Đời là cõi tạm – Đạt Võ (Beat chuẩn)

Beat_Đạo Phật – Hồ Quy Lộc (Beat chuẩn)

Beat_Dây hoa đêm di đà – Kim Linh (Beat chuẩn)

E

Beat_Em đi lễ chùa- bé Ngọc Ngân (Beat chuẩn)

F

G

H

Beat_Hiểu và thương – Quách Beem (Beat chuẩn)

Beat_Hiểu và thương – Gia Huy (Beat chuẩn)

I

K

Beat_Khúc nhạc tình tang – Kim Linh (Beat chuẩn)

Beat_Khóa tu mùa hè – Quang Hà (Beat chuẩn)

Beat_Khánh xuân di lặc – Thích Khai Bảo (Beat chuẩn)

L

Beat_Lời mẹ ru – Nguyễn Duyên Quỳnh (Beat chuẩn)

Beat_Lạy Phật Quan Âm – bé Ngọc Ngân (Beat chuẩn)

Beat_Lạy Phật Quan Âm – Lê Như (Beat chuẩn)

M

Beat_Mẹ ơi Phật Adi đà – Đồng Thanh Tâm (Beat chuẩn)

Beat_Mẹ từ bi – Mai Lệ Quyên (Beat chuẩn)

Beat_Một ngày ăn chay – Kim Linh (Beat chuẩn)

Beat_Một kiếp người – Huỳnh Nhật Thanh (Beat chuẩn)

Beat_Mẹ là Phật sống – Huỳnh Nhật Thanh (Beat chuẩn)

Beat_Mục Liên cứu mẹ – bé Ngọc Ngân (Beat chuẩn)

N

Beat_Niệm phật- Nguyễn Duyên Quỳnh (Beat chuẩn)

Beat_Niềm an vui- Kim Linh (Beat chuẩn)

Beat_Nguyện tựa ánh từ quang- Huỳnh Nhật Thanh (Beat chuẩn)

Beat_Nghe tiếng chuông chùa – Quang Hà (Beat chuẩn)

O

Beat_Ơn thầy cứu khổ đời con – Kim Linh (Beat chuẩn)

P

Beat_Phật giáo Việt Nam – Tốp ca (Beat chuẩn)

Beat_Phật ở trong tâm – Tuấn Tú (Beat chuẩn)

Q

Beat_Quan thế âm mẹ hiền – Kim Linh (Beat chuẩn)

Beat_Quê hương tôi – bé Ngọc Ngân (Beat chuẩn)

Beat_Quy kính Phật đà – Quách Tuấn Du (Beat chuẩn)

R

S

Beat_Sắc hoa – Nguyễn Duyên Quỳnh (Beat chuẩn)

T

Beat_Tình cha – Nguyễn Duyên Quỳnh (Beat chuẩn)

Beat_Thiếu nữ áo lam- Nguyễn Duyên Quỳnh (Beat chuẩn)

Beat_Tâm sự người cài hoa trắng- Nguyễn Duyên Quỳnh (Beat chuẩn)

Beat_Tự lòng ta- Kim Linh (Beat chuẩn)

Beat_Thọ trì kinh pháp hoa- Kim Linh (Beat chuẩn)

Beat_Tự lòng ta – Hoàng Kỳ Nam (Beat chuẩn)

Beat_Trái tim người thầy – Thích Tâm Tường (Beat chuẩn)

Beat_Tìm về đường sáng – Quách Tuấn Du (Beat chuẩn)

Beat_Tiếng chuông khuya – Quách Tuấn Du (Beat chuẩn)

Beat_Thích ca Mâu ni – Quách Tuấn Du (Beat chuẩn)

U

V

Beat_Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang- Quang Hà (Beat chuẩn)

Beat_Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang- Quách Tuấn Du (Beat chuẩn)

Beat_Về chùa sám hối – Quách Tuấn Du (Beat chuẩn)

Beat_Vui trong ánh đạo – Quách Tuấn Du (Beat chuẩn)

X

Beat_Xin thành tâm sám hối – Nguyễn Nhật Thanh (Beat chuẩn)

Y